Proses Su Temini

Günümüzde su, endüstriyel işletmeler için üzerinde en çok durulması gereken kaynaktır. Çevre mevzuatı hızla değişmekte ve daha kısıtlayıcı şartlar getirilmektedir. Öte yandan, su gerektiren endüstriyel prosesler giderek daha spesifik hale gelmekte ve proses suyuna sonradan giderilmesi çok zor bileşenler girmektedir.

Sanayi tesislerinde kullanılan suyun kalitesi çok önemlidir. Her sanayi işletmesi, prosesine uygun özellikte farklı debi ve kalitelerde su ister.Bu sebeple, bir işletme için genelde tek tür su kalitesi değil, birkaç tür su kalitesi hazırlamak daha doğru olur.

Sanayide tüketimi çok önemli olan Suyun Fiziki –Kimyasal –Biyolojik  yapılarını istenilen seviye ve özelliklerde tutabilmek için  makine parklarında veya ürün yüzeylerinde su temini kalitesine proses suyu olarak işlem yapabilmekte ve uygulamalarda en ileri ekipmanları kullanmaktayız.

PROSES SUYU ; Suyun saflık ve debi kriterlerine bağlı kalınarak hazırlanması sürecidir.

Esas olan istenilen nitelikte suyun; 
• Hazırlanması
• Depolanması
• Terfi edilmesi (ve bu terfi esnasında suyun maruz kalacağı temas hatlarının dahi kontrolü) gibi aşamalarda projelendirme yapılmaktadır.

Endüstriyel proses suyu hazırlama sistemlerinde , detaylı katyon ve anyon dengesini ortaya koyan analizlerin yapılması gereklidir. Ham su kaynağı olarak kuyu suları ve yüzey su kaynaklarının kullanıldığı durumlarda bu parametrelerin mevsimlere göre değişkenliği de incelenmelidir.Teknolojik olarak hemen hepsi sağlanabilen su temininde firmamız analiz kontrol ve anlık kontrol ,geçiş kontrollleri gibi okunabilen ve test edilebilen ölçümlere bağlı kalır.

Bunlar sırası ile debi ve akışkan kontrolleri başlığında toplanır ve talep halinde tamamı PLC ve Akışkan kontrolleri sağlanır . Talep halinde küçük veya büyük debilerde hazırlıkları yapılabilmektedir.

Önemli noktalardan bazıları ise proses suyuna göre uygun ekipmanların doğru analizlerle seçilmesidir.Böylece uzun yıllar ekipmanlar servis verebilecektir.

Proses sularının hazırlanmasında bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisi olan  Ters Ozmoz sistemleri istenilen standartlarda proses suyu temin edileceğinden  dolayı tercih edilir.

Ters osmoz sistemleri ile Proses Suyu Hazırlamanın Avantajları
• Çözünmüş maddeleri ayırmak için düşük enerjiye ihtiyaç duyulması,
• Az bakım gerektirmesi,
• Boyut sınırlamasının olmayışı,
• Ayırmanın buharlaşmaya gerek duymadan tamamen gerçekleşmesi,
• Partiküllerin, mikroorganizmaların, kolloidlerin, erimiş inorganiklerin çoğunu etkili olarak uzaklaştırabilmesi,    
• Kesiksiz ve otomatik işletme sağlayan sürekli prosesler olmaları,
• Ne faz ne de sıcaklık değişimlerinden etkilenen az enerji kullanımı,
• Çözünmüş maddeleri ayırmak için düşük enerjiye ihtiyaç duyulması,
• Az bakım gerektirmesi,
• Boyut sınırlamasının olmayışı,
• Ayırmanın buharlaşmaya gerek duymadan tamamen gerçekleşmesi,
• Partiküllerin, mikroorganizmaların, kolloidlerin, erimiş inorganiklerin çoğunu etkili olarak uzaklaştırabilmesi,
• Kesiksiz ve otomatik işletme sağlayan sürekli prosesler olmaları,
• Ne faz ne de sıcaklık değişimlerinden etkilenen az enerji kullanımı.
• Gıda, 
• Kimya –Petrokimya,
• Otomotiv,  
• Makine, 
• Medikal alanındaki  sektörlere projeler geliştirmekteyiz.

Her proje ayrı bir titizlik, Hassasiyet gerektirmektedir.

Proses Su Temini