Atık/Gri Su Arıtımı

Atık sular kirlilik bakımından kategorize edildiklerinde, Siyah su ve Gri su olarak iki kısma ayrılırlar.

Siyah Su: Tuvalet suları dahil bir evden boşaltılan atık suların tamamını kapsar.

Gri Su: Son zamanlarda yaygın olarak suyun tüketiminden geri kazanılması amaçlı Evsel veya Endüstriyel tesislerde WC'ler hariç (biyolojik atıklı sular hariç) geri kazanılarak tekrar işletilmesi anlamında sadece kulllanım suyu temini olarak görüyoruz .Gri sular düşük kirli gri su ve yüksek kirli gri su olmak üzere 2 kısma ayrılmaktadır. Gri suyu arıtmak için en verimli sistemler fiziksel arıtma işlemleriyle birleştirilmiş biyolojik arıtma sistemlerdir. Bu sistemlerin başında MBR sistemleri gelmektedir.

Gri su geri kazanım sistemi (Membran BiyoReaktör)arıtma aşamaları:
• Birincil arıtma / dengeleme deposu
• İkincil biyolojik arıtma / filtrasyon deposu8MBR)
• Kullanma suyu deposu

Membran Biyo Reaktör Sistemi
Membran biyoreaktörler gelişmiş aktif çamur yöntemleri olarak nitelendirilir. Membranlardaki mikro gözenekler sayesinde katı sıvı ayrımı ileri seviyede yapıldığı için ikincil bir temizleme prosedürüne gerek duyulmamaktadır. Sistem, bir ön arıtma deposu, MBR deposu ve arıtılmış su deposu kısımlarından oluşmaktadır.

MBR atık su arıtma sisteminin avantajları;
• Son çökeltim tankı ihtiyacı yoktur,
• Üçüncül filtrasyon uygulamalarına gerek kalmaz,
• Bu sayede tesis için gerekli alan ihtiyacı daha azdır.
• Diğer sistemlerdeki son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde arıtımının kalitesi sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.
• Sistemde iyi çamur ve çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için uygundur.
• Yüksek çamur bekletme yaşları ile tasarlanmadığı için oluşan çamur miktarı daha azdır.
• Daha fazla hacimsel yükleme ve çamur arıtmada düşük maliyet.
• MBR üniteleri biyolojik arıtmaya ve aynı zamanda dezenfeksiyona kimyasal kullanılmaksızın izin vermektedir.
• UF kalitesinde son ürün elde edildiği için yeniden kullanıma uygundur, daha yüksek kalitede su elde etmek için Ters Ozmos besleme suyu olarak kullanılabilir.
• İleri otomasyon seviyesi, daha az iş gücü
• Modüler konseptin aşamalı kuruluma olanak vermesi
• Çeşitli büyüklük ve kapasitelere adaptasyonun kolaylığı
• Konteynır haline getirilebilme
• Kolay taşınım ve kolay kurulum.

Daha çok ÇEVRE DUYARLILIĞI için tercih edilen kurumlarda veya sitelerde
• Yer altı su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda
• Lavabo kullanımlarının fazlaca olduğu tesislerde
• Su tüketim bedellerinin düşürülmesi amacı ile GRİ SU Alt yapısı kurulmaktadır.
• Bu sistemlerde genellikle proje tasarısı ve keşfinde firmamızdan profesyonelce destek alabilirsiniz.
• Gelişmiş Arıtma sistemlerimizde Bakterisiz ve Bakiyesiz berrak kullanım suları tedariği Firmamızda kolayca çözümlendirilir.

Gri Su Kazanımının Faydaları
• Elde edilecek suyun hijyen standartlarını sağlaması,
• Şebeke suyu dağıtım hatlarındaki yoğunluğun azaltılması,
• %50 ye yakın su tasarrufu,
• Siyah suya göre daha kolay ve hızlı arıtılabilmesi,
• Şebeke içme suyunun gereksiz yere kullanımını önlemek,
• Doğal su kaynaklarının daha verimli kullanılması,

YEŞİL BİNA SERTİFİKALANDIRMA AMAÇLI GÜNCEL BİR UYGULAMADIR.

Gri Su Arıtıldıktan Sonraki Kullanım Alanları
• YANGIN SULARI REZERV TANKLARI
• OTO YIKAMA
• LAVABOLAR
• SÜS HAVUZLARI
• SOĞUTMA KULELERİ
• BUHAR KAZANLARI
• WC Kullanım Suları
• GENEL TEMİZLİK ALANLARI
• PEYZAJ SULAMA