Yüzme havuzlarının temizliği ve dezenfeksiyonu toplum sağlığı için oldukça önemlidir. Temizlenmeyen havuz üzerinde zamanla sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarından kireç oluşumu başlar ve suyun mikrobiyal kirliliğinden ötürü yosunlaşma görülebilir.Bu durum insan sağlığı açısından hastalık yapıcı mikroorganizmaların yayılımına neden olur.Sirkülasyonu sağlayan ve kirliliğin uzaklaştırılmasında en önemli rolü üstelenen havuz makine daireleri yüzme havuzu içerisinde bulunan suyun:
• Berrak,
• Mikropsuz ve koli basillerinden arındırılmış,
• Uygun pH değerlerinde,
• Zararlı maddeler içermeyen evsafta olmasını sağlar.Havuz Makine Dairelerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

1. Havuz makine daireleri yüksek tavanlı ve ferah yerler olmalıdır. Varsa galeriler de geniş ve yeterince yüksek olmalıdır.
2. Makine dairesine çok rahat ulaşılabilmelidir. Gemici merdiveni ile giriş seçimi ise son çare olmalıdır.
3. Makina dairesi ve galerilerde rutubetin etkisini yok etmek amacıyla pencere, kanal, kuranglez gibi imkanları kullanarak havalandırılmalıdır.
4. Makina dairesi çok iyi, galeriler de yeterince aydınlatılmalıdır.
5. Pompalar, elektrik tabloları, lamba ve transformatörler hatta havuzun betonarme demirleri elektrik kaçaklarına karşı topraklanmalıdır.
6. Havuzun doldurulması ve eksilen suyun ikmali: a) şehir suyu, artezyen, kuyu, nehir ve göllerden tatlı su ile, b) Deniz suyu ile (tuzlu su) Havuzlar ilk defa doldurulurken su filtreden geçirilir. Bilahare eksilen su denge tankına su denge tankına veya skimmere bir otomatik şamandıra ile alınır.
7. Havuzun boşaltılması: Havuzlarda ideal olarak istenilen şekil havuzun dip vanası açıldığında suyun kanala tabii olarak akmasıdır. Makina dairesinde üstü açık olarak inşa edilecek bir rögar doğrudan kanalizasyona bağlı ise: a) Havuzun boşaltma suyu, b) Filtrenin ters olarak yıkanması sırasında akıtılacak büyükçe miktardaki su, c) Makina dairesindeki sızıntı suları bu rögarda toplanıp kanala gidecektir. Makine dairesindeki rögar tabii akışa sahip değilse, rögara bir pis su pompası koyarak suyu ötedeki ve yukarı kottaki başka bir kanala sevk etmek gerekir.

HAVUZ SUYU FİLTRELEME TESİSATI
Filtre tip ve çeşitleri havuzlarda kullanılan su filtreleri, içerisinde kuvars kumu bulunan kapalı tip filtre olup, gövdeleri tercihen cam takviyeli polyesterden yapılmış, özel plastik fıskiyelerle donatılmıştır. Cam takviyeli polyesterden gövdeli filtrelerin işletme basıncı: 3-3,5 bar değerindedir.

Gövde çapları genellikle 300 Q mm.’den 1250 Q mm’ye kadardır. Büyük kapasiteli filtrelerin gövdeleri paslanmaz çelik saçtan mamul olmalıdır.

Havuz suyunda bulunan klor gibi korozif maddelerin; filtreleri, zamanla etkileyebileceği düşüncesine rağmen, ekonomik nedenlerle siyah saçtan imal edilerek komple sıcak galvaniz banyosuna daldırılmış filtre gövdeleri de kullanılmaktadır.

Hatta çoğu kez galvaniz yerine; gövdeler, koruyucu kaplama maddeleri, boyalarla kaplanmaktadır.

Genel olarak havuzlarda kullanılan filtre cinsleri:

A- Çok katmanlı, kuvars kumlu hızlı filtreler:
Kumu taşıyan taban bölme saçında bulunan mantar fıskiyelerin üzerine toplam kalınlığı 120 cm’ yi bulan üç tabaka kum konulmaktadır. Bu tip filtrelerde su süzme hızı (Vf) oldukça düşüktür. 15 ile 25 m/h hız alınabilir.

B- Tek katmanlı kuvars kumlu yüksek hızlı filtreler:
Bu tip filtrelerde “mum fıskiye veya çubuk fıskiye” tabir edilen fıskiyeler kullanılır. Bunlar doğrudan kumun içerisinde ve filtrenin dibinde bulunur. Bunlara kum kaçması olmaz ve süzme hızı 25-50 m/h değerindedir. Genellikle 0,5 mm tane büyüklüğünde kum kullanılır.

C- DİATOMİT FİLTRE:
Bu filtreler dış görünüş itibariyle yüksek hızlı filtrelere benzerler, ancak iç yapıları farklıdır.
Gövde içerisinde özel bir veya birkaç kartuş bulunur. Bu kartuş özel sık dokulu bir bez süzgeçtir.
Pudra halindeki diatomit, suda eriyerek bu kez kartuşun yüzeyini sarar ve dolayısı ile süzme işi mükemmel yapılır.
Diatomit filtre hızları da 20-30 m/h değerindedir. Bu filtreler 1-1,5 mikron büyüklükteki taneleri dahi tutmaktadır.

Pompalar
Havuzlarda kullanılan pompalar, yapıları itibari ile büyük debili ve düşük basınçlı tek kademeli santifruj pompalardır. Havuzun suyu kimyasalların etkisinden veya deniz suyu ile doldurulacak havuz ise, tuzlu suyun korozif etkisinden zarar görmemesi için termo-plastik gövdeli pompalar, ön koruyucu sepetleri ile iliştirilmiş olarak tercih edilirler. Bu pompalar genellikle 18 - 20 mss'na kadar basabildiklerinden, havuzlar için yeterlidirler. 60 m3 /saat'e kadar kapasiteli plastik gövdeli havuz pompalar› 2800 d/d hızla ve daha büyük kapasiteli metal gövdeliler ise 1400 d/d hıza sahip olmalarına rağmen çok gürültü yapmazlar. Plastik pompaların koruyucu ön filtreleri gövdelerine bağlanmıştır. Elektrik motorları, neme karşı korunmuş, kapalı tipte, bir veya üç fazlı olabilir. Havuzun, pompa ve filtre dairesinden epey uzakta olması ve/veya pompaların su yüzeyinden çok aşağı kotlarda bulunması, sirkülasyon sisteminin basınç kayıplarını fazlası ile yükselteceğinden plastik pompalar yeterli olmayabilir. Bu takdirde metal gövdeliler seçilir. Gövdesi, fanı ve mili paslanmaz çelik, bronz veya benzeri malzemeden imal edilmiş korozyon etkisine dayanıklı pompalar kullanılır. Az sayıda pompayla büyük sirkülasyon debisi sağlanmak isteniyorsa, metal pompalar tercih sebebi olabilir. Metal pompalar 1400 d/d hızlı olarak seçilmelidir. 20 - 35 mss basınçlı metal pompa kullanılırsa, filtre gövdelerinin de bu basınca dayanıklı olanı seçilmelidir. Ya paslanmaz çelik gövdeli filtre, ya da yüksek basınçlı gövdeye sahip dayanıklı filtreler seçilir. Bu seçimin de proje ve raporunda dikkat çekecek şekilde belirtilmesi gerekir. Genel kullanım amacına yönelik havuzlarda, asıl pompaların sayısına ilaveten bir adet yedek pompa da konulmalıdır.